ҚРҰБ ставкасы 29.05.2024
USD: 441.59 RUB: 4.99
Сайт мәзірі
Ішкі нормативтік құжаттар

Ішкі нормативтік құжаттар

Биржалық сауда ережелерін іске асыру Регламенті
Қазіргі басылым
PDF Биржалық сауда ережелерін іске асыру бойынша «ЕСЖ» тауар биржасы» АҚ-ң регламенті Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген, 12.09.2022 жылғы №321 хаттамасы (pdf, 614 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
DOCX 1 Қосымшасы. Дауларды реттеудің наразылық тәртібі туралы ережесі (docx, 16 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
DOCX 2 Қосымшасы. 1 үлгі нысаны (өтінім) (docx, 29 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
XLSX 2 Қосымшасы. 2-5 үлгілік нысандары (xlsx, 23 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
Күші жойылды
PDF "ЕСЖ " тауар биржасы " АҚ биржалық сауда ережесі Директорлар Кеңесінің 2019.10.04 жылғы №224 хаттамасымен бекітілген (pdf, 426 Кб) Период действия: с 24.12.2021 11:13:00 по 19.09.2022 11:14:00
PDF "ЕСЖ " тауар биржасы " АҚ биржалық сауда ережесі Директорлар Кеңесінің 2019.10.04 жылғы №224 хаттамасымен бекітілген (pdf, 427 Кб) Период действия: с 04.10.2019 11:15:00 по 23.12.2021 11:15:00
Мүшелерді аккредиттеу, аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату тәртібі
Күші жойылды
PDF «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ мүшелерін аккредиттеу тәртібі, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату, директорлар Кеңесінің шешімімен, 12.09.2022 жылғы №321 хаттамасымен бекітілді (pdf, 715 Кб) Период действия: с 20.09.2022 00:05:00 по 01.10.2023 13:25:00
PDF "ЕСЖ "тауар биржасы" АҚ брокерлерді (дилерлерді) аккредиттеу ережесі (pdf, 1248 Кб) Период действия: с 05.01.2022 12:13:00 по 19.09.2022 23:59:00
PDF "ЕСЖ "тауар биржасы" АҚ брокерлерді (дилерлерді) аккредиттеу ережесі (pdf, 1232 Кб) Период действия: с 18.03.2021 12:13:00 по 04.01.2022 17:31:00
Қазіргі басылым
PDF «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ мүшелерін аккредиттеу тәртібі, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату, директорлар Кеңесінің шешімімен, 12.09.2022 жылғы №321 хаттамасымен бекітілді (pdf, 1256 Кб) Действует с 02.10.2023 00:05:00
DOCX 1 Қосымша. ЕСЖ тауар биржасы АҚ мүшелігіне кіру туралы өтініш (docx, 15 Кб)
DOCX 2 Қосымша. ЕСЖ тауар биржасы АҚ мүшелігіне кіретін уміткердің сауалнамасы (docx, 43 Кб)
DOCX 2.1 Қосымша. Бенефициарлық меншік иесінің сауалнамасы (docx, 59 Кб)
PDF 3 Қосымша. Трейдер тізімі (pdf, 133 Кб)
Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету тәртібі
Қазіргі басылым
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету тәртібі Директорлар кеңесінің шешімімен, 21.09.09 жылғы №17 хаттамасы, өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 12.09.2022 жылғы №321 хаттамасымен бекітілген (pdf, 334 Кб) Действует с 02.10.2023 00:05:00
DOCX №1. Қосымшасы. Сауда-саттыққа қол жеткізу туралы Өтініш (docx, 19 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
DOCX №2.Қосымшасы. Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету туралы шарты (docx, 47 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
DOCX 3 Қосымшасы. Сауда-саттыққа қатысушы трейдерге беретін сенімхат нысаны (docx, 17 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
PDF №5. Қосымшасы. Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсетуге арналған тарифтері (pdf, 273 Кб) Действует с 02.10.2023 00:05:00
Күші жойылды
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету тәртібі Директорлар кеңесінің шешімімен, 21.09.09 жылғы №17 хаттамасы, өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 12.09.2022 жылғы №321 хаттамасымен бекітілген (pdf, 232 Кб) Период действия: с 04.01.2023 00:05:00 по 01.10.2023 17:37:00
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары, Директорлар Кеңесінің шешімімен, 2009.09.21 №17 хаттамасымен бекітілген (pdf, 1898 Кб) Период действия: с 20.09.2022 00:05:00 по 03.01.2023 14:32:00
DOCX №5. Қосымшасы. Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсетуге арналған тарифтері (docx, 32 Кб) Период действия: с 04.01.2023 00:05:00 по 01.10.2023 17:41:00
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары, Директорлар Кеңесінің шешімімен, 2009.09.21 №17 хаттамасымен бекітілген (pdf, 1516 Кб) Период действия: с 05.01.2022 11:42:00 по 19.09.2022 23:59:00
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары, Директорлар Кеңесінің шешімімен, 2009.09.21 №17 хаттамасымен бекітілген (pdf, 1516 Кб) Период действия: с 01.06.2020 11:42:00 по 04.01.2022 17:43:00
Ақпараттық техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету тәртібі
Қазіргі басылым
PDF Ақпараттық техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету тәртібі Директорлар кеңесінің шешімімен, 18.10.11 жылғы №57 хаттамасы, өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 12.09.2022 жылғы №321 хаттамасымен бекітілген (pdf, 325 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
DOCX №2. Қосымшасы. Қызмет тізімі (docx, 23 Кб) Действует с 05.01.2022 12:02:00
DOCX №3. Қосымша. БЖ-ң клиенттік бөлігін орнату үшін қажетті бағдарламалық және техникалық құралдарға қойылатын талаптар тізбесі (docx, 24 Кб) Действует с 05.01.2022 12:02:00
DOCX №4. Қосымшасы. ЭҚА жүйесіне кіру туралы Өтініш (docx, 25 Кб) Действует с 01.06.2014 12:02:00
Күші жойылды
PDF Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету шарттары (pdf, 496 Кб) Период действия: с 05.01.2022 12:02:00 по 19.09.2022 23:59:00
PDF Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету шарттары (pdf, 354 Кб) Период действия: с 01.06.2014 12:02:00 по 04.01.2022 18:05:00
PDF 2 Қосымшасы. Қызметтер тізімі (pdf, 194 Кб) Период действия: с 01.06.2014 12:02:00 по 04.01.2022 18:06:00
PDF 3 Қосымшасы. Клиенттік бөлімді орнату үшін қажетті бағдарламалық және техникалық құралдарға қойылатын талаптар тізбесі (pdf, 139 Кб) Период действия: с 01.06.2014 12:02:00 по 04.01.2022 18:08:00
Ішкі бақылау ережелері
Қазіргі басылым
PDF "ЕСЖ" Тауар биржасы" АҚ және "ЕСЖ Клирингтік орталығы"ЖШС КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚмақсатындағы ішкі бақылау қағидалары (pdf, 10473 Кб) Действует с 12.10.2022 09:00:00
Күші жойылды
PDF "ЕСЖ" Тауар биржасы" АҚ және "ЕСЖ Клирингтік орталығы"ЖШС КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚмақсатындағы ішкі бақылау қағидалары (pdf, 3989 Кб) Период действия: с 01.04.2022 09:00:00 по 11.10.2022 18:00:00
Биржадан тыс мәмілелерді тіркеу Регламенті
Қазіргі басылым
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы" АҚ-да биржадан тыс мәмілелерді тіркеу Регламенті, Басқарманың 2022.09.08 №1612 хаттамасымен бекітілген (pdf, 482 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
Күші жойылды
PDF Биржадан тыс мәмілелерді тіркеу Регламенті (pdf, 559 Кб) Период действия: с 24.09.2019 13:44:00 по 19.09.2022 23:55:00
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы " АҚ клиенттерінің сауда терминалдарын пайдалануына арналған шектеулер Басқарманың 2022.10.18 №57 хаттамасымен бекітілген (pdf, 376 Кб)
PDF Брокерлік (дилерлік) этика кодексі, Басқарманың 2016.11.28 № 901 хаттамасымен бекітілген (pdf, 157 Кб) Действует с 05.12.2010 12:02:00
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы " АҚ биржалық мәмілелерін жою тәртібі, Басқарманың 2022.09.07 №1611 хаттамасымен бекітілген (PDF, 244 Кб) Действует с 20.09.2022 09:00:00
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы " АҚ-да қаржылық тұрақтылықты айқындау регламенті Басқарманың 2022.09.07 №1611 хаттамасымен бекітілген (pdf, 287 Кб) Действует с 20.09.2022 09:00:00
PDF Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы үлгілік стандарттары, Басқарманың 2022.09.07 №1611 хаттамасымен бекітілген (pdf, 138 Кб) Действует с 20.09.2022 09:00:00
PDF Еуразиялық Сауда Жүйесі тауар биржасы " АҚ-ң биржалық сауданы бұзушылардың тізбесін қалыптастыру ережелері, баскарманың шешімімен 07.09.2022 ж. №1611 хаттамасы бекітілді (pdf, 233 Кб)