Description

36 411 055
көлемі тоннамен
1,4 млрд.
айналым теңгемен
6 723
мәмілелер
саны
178
сауда
құралдары
2178
қатысушылар
саны