Курсы валют
Курсы валют НБРК 27.09.2022
USD: 479.42 RUB: 8.21
Курсы валют НБРК 27.09.2022
USD: 479.42 RUB: 8.21

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021 г.

31.01.2022

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУ (ЖЫЛЫСТАТУ) ТӘУЕКЕЛДЕРІН ҰЛТТЫҚ БАҒАЛАУ (жария есеп – толық нұсқасы)

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (публичный отчет – подробнее)