Курсы валют
Курсы валют НБРК 17.05.2022
USD: 427.84 RUB: 6.67
Курсы валют НБРК 17.05.2022
USD: 427.84 RUB: 6.67

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021 г.

31.01.2022

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУ (ЖЫЛЫСТАТУ) ТӘУЕКЕЛДЕРІН ҰЛТТЫҚ БАҒАЛАУ (жария есеп – толық нұсқасы)

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (публичный отчет – подробнее)