ҚРҰБ ставкасы 26.06.2022
USD: 470.9 RUB: 8.83

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА ПО РЫНКУ СНГ БИРЖИ ЕТС, ПРОТОКОЛ № 28 ОТ 02.09.2021 Г.

02.09.2021