ҚРҰБ ставкасы 22.06.2024
USD: 464.72 RUB: 5.4
Сайт мәзірі
Биржа тарихы

Биржа тарихы

"Еуразиялық Сауда Жүйесі" тауар биржасы " акционерлік қоғамы2008 жылдың желтоқсанында "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы" АҚ (АӨҚО) және "РТС қор биржасы" ААҚ Алматы қаласында — "Еуразиялық Сауда Жүйесі "тауар биржасы" АҚ-мың  (бұдан әрі — ЕСЖ Биржасы) құрды.


2017 жылғы 27 қазанға дейін ЕСЖ биржасының акционерлері "Мәскеу биржасы" ЖАҚ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі және миноритариялар болды.


2020 жылдың қараша айында "Еуразиялық Сауда Жүйесі "тауар биржасы" АҚ акционерлерінің құрамы жаңартылды: "Stock Holding" ЖШС (60%), Мәскеу биржасы ЖАҚ (15%), Санкт-Петербург халықаралық тауар-шикізат биржасы (5%), жеке тұлғалар (19%), миноритариялар-1%.


ЕСЖ биржасы биржалық тауарлармен споттық сауда-саттықты өткізуге бағытталған.


ЕСЖ биржасындағы сауда - саттыққа қатысушылар биржалық брокерлер/дилерлер болып табылады, олар өз мүдделері үшін де, Қазақстан, Ресей және басқа да шет мемлекеттер нарықтарына қатысушы клиенттердің мүдделері үшін де биржалық мәмілелер жасайды.


ЕСЖ биржасы "Қазақстанның Биржалық Қауымдастығы" ЗТБ және Халықаралық Биржалар Қауымдастығының (ХБҚ) мүшесі болып табылады.

ЕСЖ БИРЖАСЫНЫҢ СТРАТЕГИЯСЫ

ЕСЖ Биржасы биржалық тауарларға әділ бағаны қалыптастыру мақсатында тауар нарығына қатысушыларға халықаралық стандарттарға сәйкес келетін бәсекеге қабілетті сауда және клирингтік сервистердің толық жиынтығын ұсынуда өз миссиясын көреді. ЕСЖ Биржаның мақсаты:


 • агроөнеркәсіптік нарықтарда, цемент және көмір нарығында, корпоративтік сатып алу сегментінде жетекші орынға ие болу.
 • Қазақстанның тауар нарығында баға белгілеу орталығына айналу
 • мемлекеттік және корпоративтік холдингтердің қызметіне биржалық индикаторларды пайдалануды енгізу.
 • "Еуразиялық Сауда Жүйесі "тауар биржасы" АҚ-ның Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына толық сәйкес келетін,заманауи, технологиялық, сенімді биржа ретіндегі мәртебесін бекіту.

ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

 • Биржалық тауар нарығының сауда-саттық көлемінің өсуі.
 • Корпоративтік аукциондар нарығын дамыту.
 • Қазақстанның стратегиялық тауарларының бағасына ұлттық индикаторлар жасау.
 • Стратегиялық инвесторларды тарту.

"Еуразиялық Сауда Жүйесі "тауар биржасы" АҚ Қазақстан Республикасының биржалық заңнамасының барлық талаптарына жауап береді:

 1. 2016 жылғы 01 шілдеден бастап тауар биржаларының жарғылық капиталының мөлшеріне қойылатын талаптары - 100 000 АЕК құрайды. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап тауар биржаларының жарғылық капиталының мөлшеріне қойылатын талаптар -300 000 АЕК құрайды.
 2. ЕСЖ жарғылық капиталы– 1 718 670 000 теңге, бұл көрсетілген талаптардан бірнеше есе артық.
 3. 2017 жылғы 01 қаңтардан бастап тауар биржаларында дауыстық сауда-саттыққа тыйым салынады
 4. ЕСЖ-бұл ҚР Ұлттық экономика министрінің 26.02.2015 ж. № 141 бұйрығымен бекітілген Тауар биржаларының электрондық сауда жүйесіне қойылатын міндетті талаптарға жауап беретін электрондық тауар биржасы.
 5. 2016 жылғы 30 қаңтардан бастап ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 ж. № 727 бұйрығымен бекітілген биржалық сауданың жаңа үлгілік қағидаларының күшіне енуіне байланысты қосарланған қарсы аукцион режиміне қойылатын талаптарды қоса алғанда, биржалық сауда режимдеріне жаңа талаптар енгізілді.


  ЕСЖ Биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі қосарланған қарсы аукцион режимінде сауда-саттықты өткізу тәртібіне қойылатын талаптарды қоса алғанда, биржалық сауданың жаңа үлгілік қағидаларының талаптарына толық жауап береді.


  Осыған байланысты, "Еуразиялық Сауда Жүйесі "тауар биржасы" АҚ өз клиенттеріне биржалық сауданың көрсетілген режимінде биржалық сауда-саттықтың ашық және тиісінше өткізілуіне және олардың биржалық заңнаманың мынадай талаптарын орындауына толық кепілдік береді.


  "2016 жылғы 01 шілдеден бастап шаруашылық жүргізуші субъектілердің қосарланған қарсы аукцион режимінде биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлардың тоқсан сайынғы жиынтық биржалық айналымының 30% -. міндетті түрде өткізуі бойынша талап енгізіледі".
 6. 2015 жылдың 9 қарашасынан бастап биржалық сауда-саттық қосарланған қарсы аукцион режимінде тек тауар биржасының дербес клиринг орталығына қызмет ете алады.
 7. ЕСЖ ұйымдастыратын биржалық сауда-саттыққа клирингтік қызмет көрсетуді ЕСЖ дербес клиринг орталығы - "ЕСЖ Клиринг орталығы" ЖШС жүзеге асырады. ЕСЖ клиринг орталығы тауар биржасының клиринг орталығының аппараттық-бағдарламалық кешеніне қойылатын талаптарына толық сәйкес келеді.
 8. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 ж. № 729 бұйрығымен бекітілген тауар биржасының клирингтік орталығының аппараттық-бағдарламалық кешеніне қойылатын талаптар қолданысқа енгізіледі.

Естеріңізге сала кетейік: ҚР биржалық заңнамасының көрсетілген талаптарын орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған, сондай-ақ тауар биржаларынан лицензияны қайтарып алуға болады.